Photo Image Maker  

(Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8)

Łatwe tworzenie piękna grafika i szablony ze zdjęciami

 

  Pobierz bezpłatną wersję próbną                 Zakupu

 

Obejrzyj krótki film 


 

 

Wybierz z ponad 300 szablonów  (próbek poniżej)

   

28 Języki

 

 
Tworzyć własne grafika i szablony z ponad 250 kształty

 
Nasze unikalne kształty Photo Maker obrazu może być wypełniony w obrazy, kolory, gradienty i tekstu,

i może mieć granice, stać się przejrzysta, rozmiaru i obrócony. Za pomocą zdjęć i/lub naszej biblioteki.

 
(przykładowe kształty poniżej)

 

(próbek poniżej)

photoimagemaker@comcast.net

© 2013 Copyright Photo Maker obrazu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane powielanie jest naruszeniem obowiązującego prawa.